Историята на Зори

Скъпи приятели, да си родител е най-хубавото нещо на света, но със себе си носи и голямата отговорност.

Нашето малко слънце Зори с раждането си ни направи безкрайно щастливи. Но.... Съдбата е решила да ни изправи пред огромно изпитание и щастието ни беше много кратко, защото Зори е различна.

Роди се недоносена, но привидно здрава. На 4 месечна възраст бе поставена диагноза Пулмонална стеноза и МПД тип мулти перфорирана аневризма на форамен овале с ЛД шънт.

Започнахме консултации при различни специалисти. В търсене на помощ стигнахме до Liv Hospital - Истанбул в Турция.

След преглед и извършване на пълни генетични изследвания се останови диагнозата Синдром на Уилямс.

Williams синдром

Williams синдром е рядко генетично заболяване. Характеризира се със специфичен лицев дисморфизъм- лице на “елф”- пълни устни, отворена уста, проминиращо чело, депресиа на основата на носа, кардио-васкуларни проблеми- най-често суправалвуларна аортна стеноза, преходна хиперкалцемия в кърмаческия период, изоставане в нервно-психическото развитие, поведенчески аномалии.

Характерния лицев дисморфизъм е налице след раждането, но търпи развитие и се оформа напълно през ранното детство. Антенатално могат да бъдат диагностицирани характерните кардиоваскуларни промени, понякога мултикистични диспластични бъбреци, увеличена нухална гънка и намален майчин серумен алфа-протеин.

Синдромът на Williams е резултат от делеция на дългото рамо на 7-ма хромозома. Изследвания показват, че делеция на LIMK1, GTF2I, GTF2IRD1, CLIP2, а вероятно и на други гени в тази област са причина за специфичните поведенчески аномалии, изоставането в нервно-психическото развитие и другите когнитивни проблеми.

Децата със синдрома на Williams се описват като изключително дружелюбни и хиперактивни, при възрастните пациенти чести са емоционални и поведенчески проблеми.

Клиничната картина на синдрома е изключително вариабилна. Лицевият дисморфизъм е характерен и може да бъде диагностициран веднага след раждането. Децата обикновено се раждат на термин. Диагнозата се подозира при случайно установена идиопатична хиперкалциемия или открита суправалвуларна аортна стеноза.

Синдромът на Williams е комплексно мултиорганно заболяване, което изисква участието на различни специалисти. – генетици, кардиолози, нефролози,психолози. Нивото на калция и вит.трябва да се контролира периодично. Ранната консултация с кардиолог е изключително важна.